Spotkania te przeznaczone są dla małżeństw, które uczestniczyły w podstawowym spotkaniu weekendowym i pragną pielęgnować nabyte doświadczenie dialogu, pogłębić je, a być może również pragną znaleźć się we wspólnocie małżeństw poszukujących zwykłej radości życia. Dzielenie się z innymi małżeństwami owocami i trudnościami w przeżywaniu dialogu często bardzo pomaga w budowaniu własnej miłości.

 

Spotkania poweekendowe odbywają się w Düsseldorf w każdą drugą sobotę miesiąca przy kościele St.Maria in den Benden Dechenweg 40 w salce parafialnej.
 

Rozpoczynamy  Mszą Św. w Kaplicy koscioła  o godz. 15.00 po której, przy kawie i ciachu, jest spotkanie prowadzone przez małżeństwo i kapłana. 
Zwykle spotkanie to kończy się około godz. 18.30.