Czym są Spotkania Małżeńskie?

 

 

Spotkania Małżeńskie są kościelnym ruchem założonym przez małżeństwo Irenę i Jerzego Grzybowskich w Polsce w latach 1977-78, we współpracy z panem Stanisławem Boguszewskim.

Jest to prywatne Międzynarodowe Stowarzyszenie wiernych na prawach pontyfikalnych, posiadającym osobowość prawną, utworzoną zgodnie z prawem Kościoła katolickiego.

Ruch znany jest z rozwoju, najpierw w całej Polsce, później w innych krajach Wschodniej i Zachodniej Europie a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie www.spotkaniamalzenskie.org.

 

Podstawowa forma działalności Spotkań Małżeńskich są trzydniowe zamknięte rekolekcje, zwane Rekolekcjami Podstawowymi (potocznie zwanymi: weekendami małżeńskimi, warsztatami rekolekcyjnymi, dialogami małżeńskimi)

Celem rekolekcji jest:

  • pogłębienie więzi małżeńskiej
  • pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony
  • pomoc w pełniejszym doświadczeniu sakramentalnego wymiaru ich związku.

 

Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś w przypadku nieporozumień, pomoże rozwiązać konflikty między małżonkami.

 

Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Niemczech został powołany w latach 2013

Podstawową praca naszego ośrodka jest organizowanie:

  • rekolekcji podstawowych dla małżeństw
  • rekolekcji dla narzeczonych.

 

Towarzyszymy również małżeństwom uczestniczącym w weekendach małżeńskich w pogłębianiu ich doświadczenia dialogu w co miesięcznych spotkaniach małych grup. Obecnie spotkania odbywają się hybrydowo tak aby pary mieszkające daleko od Düsseldorf miały okazje w nich uczestniczyć.