Czym są Spotkania Małżeńskie?

 

             Spotkania Małżeńskie (popularnie zwane Dialogami Małżeńskimi) są ruchem

rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym

zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich

związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu,

która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w

przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

 

Aby naprawdę spotkać się ze sobą i z Bogiem, trzeba:

- bardziej słuchać niż mówić,

- bardziej dzielić się niż dyskutować,

- bardziej rozumieć niż oceniać,

- a nade wszystko - przebaczać.

 

                                                                              Irena i Jerzy Grzybowscy

 

           Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są trzydniowe rekolekcje o charakterze warsztatów.

 W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio

 przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej,

 polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez

 małżonków wyłącznie we dwoje. Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków

 uczestniczących nie są ujawniane w grupie. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich

 wiąże się z wyjazdem do domu rekolekcyjnego. Rekolekcje rozpoczynają się w piątki   o  godz. 17:30, a kończą w niedziele ok. godz. 15:00. Organizatorzy zapewniają

 zakwaterowanie i wyżywienie. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na

całości programu.

 

 

          Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może

 podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na

 nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne   

 do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze 

 spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z 

 zakresu psychologii komunikacji i teologii.

 

  • Szczególną formą pracy niektórych ośrodków są rekolekcje dla małżeństw oczekujących na adopcję dziecka.                                                                         
  • Małżeństwa cywilne w powtórnych związkach po rozwodzie zapraszamy na oddzielne rekolekcje, proponując refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich.                                                                                                                          
  • Spotkania Małżeńskie prowadzą cykle Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do zawarcia małżeństwa.          
  •  Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym sta

żu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą

uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno

tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często

będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele

par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy

każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie

stawiamy uczestnikom barier formalnych. Spotkania Małżeńskie umacniają

małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej

podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców

z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina

promieniuje nią na zwewnątrz, to jej duch udziela się innym...