Kim Jesteśmy ?

 

 

     Jesteśmy wspólnotą małżeństw, która zawiązała się po pierwszym weekendzie małżeńskim jaki odbył się w październiku 2010 roku w Horrem k/ Köln.

 Inicjatorami i organizatorami rekolekcji była para małżenska na stałe zamieszkała w Niemczech, która swój pierwszy weekend przeżyła w Polsce.

Ta forma rekolekcji okazała się dla nich ogromnym przeżyciem po którym zrodziło sie pragnienie zoorganizowania weekendu w Niemczech.

 

Przy współpracy z Ośrodkiem Spotkań Malżenskich we Wrocławiu zrodziło sie Dzieło Pana Boga, którego owocem jest Wspólnota małżenstw przy Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorf, która wciąż się powiększa o nowe pary uczestniczące w kolejnych organizowanych weekendach.

 

Małżenstwa uczetniczące  w warsztatach rekolekcyjnych odczuwają wyraźną potrzebę kontynuowania doświadczeń porekolekcyjnych.

Bez dalszego wsparcia łatwo wrócic w stare koleiny ocen, zachowań i postaw sprzed weekendu.

 

Jesteśmy więc grupą wsparcia w której przeżywamy przyjaźń, kontynuujemy doświadczenia dialogu, dzielimy sie naszymi radościami i słabościami.

 

Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy grona przyjaciół, wśród których wzrastamy w więzi ze sobą i z Bogiem.

 

 Spotkania Małżeńskie w Niemczech (ang. Encounters of Married Couples) są częścią międzynarodowego stowarzyszenia Świeckich, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r. Dekret ten zatwierdza również Statut Stowarzyszenia.