Kim Jesteśmy?

 

 

Jesteśmy wspólnotą małżeństw, która zawiązała się po pierwszym weekendzie małżeńskim jaki odbył się w październiku 2010 roku w Horrem k/ Köln.

Inicjatorami i organizatorami rekolekcji była para małżeńska na stałe zamieszkała w Niemczech, która swój pierwszy weekend przeżyła w Polsce.

Ta forma rekolekcji okazała się dla nich ogromnym przeżyciem, po którym zrodziło się pragnienie zorganizowania weekendu w Niemczech.

Przy współpracy z Ośrodkiem Spotkań Małżeńskich we Wrocławiu zrodziło się Dzieło Pana Boga, którego owocem jest Wspólnota małżeństw przy Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorf. W roku 2013 Zarząd Dzieła Spotkań Małżeńskich powołał Krajowy Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Niemczech.

Wspólnota wciąż się powiększa o nowe pary uczestniczce w kolejnych organizowanych przez nas weekendach.

Małżeństwa uczestniczące w warsztatach rekolekcyjnych odczuwają wyraźną potrzebę kontynuowania doświadczeń po rekolekcyjnych. Bez dalszego wsparcia łatwo wrócić w stare koleiny ocen, zachowań i postaw sprzed weekendu.

Jesteśmy więc grupą wsparcia w której przeżywamy przyjaźń, kontynuujemy doświadczenia dialogu, dzielimy się naszymi radościami i słabościami.

Potrzebujemy siebie nawzajem, potrzebujemy grona przyjaciół, wśród których wzrastamy w więzi ze sobą i z Bogiem.

 

 

 

Spotkania Małżeńskie w Niemczech (ang. Encounters of Married Couples) są częścią międzynarodowego stowarzyszenia Świeckich, uznanym Dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich Nr 752/09/S-61/B-109 z dnia 15 sierpnia 2009 r. Dekret ten zatwierdza również Statut Stowarzyszenia.